کد آگهی : A3C848
محل : تهران , تهران , هفت چنار
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۴:۲۹:۵۲ - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C828
محل : تهران , تهران , جمهوری
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۱:۴۹:۲۴ - ۲۲ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C824
محل : تهران , تهران , لاله زار
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۲:۱۵:۱۰ - ۲۰ آبان ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C757
محل : تهران , تهران , حکیمیه
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۰۹:۳۹:۱۱ - ۳۰ مهر ۱۳۹۶

لودسل سوها

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A3C752
محل : تهران , تهران , عباس آباد - اندیشه - شهید قندی
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۲:۴۷:۳۹ - ۲۸ مهر ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C713
محل : تهران , تهران , جردن
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : استفاده شده
تاریخ : ۱۲:۵۵:۲۷ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C620
محل : تهران , تهران , جمهوری
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۷:۲۲:۲۱ - ۰۲ مهر ۱۳۹۶

فروش تجهیزات شبکه

قیمت : توافقی
کد آگهی : A3C686
محل : تهران , تهران , ونک
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۲۳:۱۲:۴۱ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C679
محل : تهران , تهران , لاله زار
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۴:۱۴:۳۴ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C586
محل : تهران , تهران , ونک
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۲:۵۹:۴۹ - ۰۱ شهریور ۱۳۹۶