کد آگهی : A3C1278
محل : تهران , تهران , باغ فیض
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۳:۵۵:۴۱ - ۲۶ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1269
محل : تهران , تهران , نامشخص
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۵:۰۰:۳۲ - ۲۵ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1234
محل : تهران , تهران , پونک
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۴:۵۱:۴۵ - ۲۰ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1202
محل : تهران , اسلامشهر
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۱:۵۴:۴۵ - ۱۷ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1136
محل : تهران , تهران , ستارخان
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۶:۳۷:۳۸ - ۱۶ دی ۱۳۹۶

ترانس روبردی

قیمت : توافقی
کد آگهی : A3C1184
محل : تهران , تهران , مجیدیه
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۴:۲۰:۵۳ - ۱۳ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1078
محل : تهران , تهران , انقلاب
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۵:۱۵:۵۰ - ۲۸ آذر ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1044
محل : تهران , تهران , جمهوری
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۲:۲۵:۲۸ - ۲۵ آذر ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1017
محل : تهران , تهران , دربند
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۲:۴۳:۵۰ - ۲۳ آذر ۱۳۹۶
کد آگهی : A3C1019
محل : تهران , تهران , باغ فردوس
گروه : تجهیزات الکترونیکی
نوع : نو
تاریخ : ۱۲:۴۳:۳۸ - ۲۳ آذر ۱۳۹۶