۲۰۱۷,لکسوس,NX۳۰۰H


قیمت : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C3678
محل : محمودیه
سال : 2017
رنگ : مشکی
کارکرد : کیلومتر

۲۰۱۳,ب ام و,۵۲۸i


قیمت : توافقی
کد آگهی : A5C5982
محل : اشرفی اصفهانی
سال : 2013
رنگ : مشکی
کارکرد : ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

۲۰۱۷,نیسان,جوک


قیمت : اقساط
کد آگهی : A5C6010
محل : نامشخص
سال : 2017
رنگ : مشکی
کارکرد : کیلومتر

۲۰۰۸,بنز,C۲۳۰


قیمت : توافقی
کد آگهی : A5C6063
محل : نامشخص
سال : 2008
رنگ :
کارکرد : ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
کد آگهی : A5C6067
محل : جیحون
سال : 2008
رنگ :
کارکرد : ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
کد آگهی : A5C6075
محل : ستارخان
سال : 2011
رنگ :
کارکرد : ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
کد آگهی : A5C6079
محل : ستارخان
سال : 2017
رنگ :
کارکرد : ۷,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۶,باجاج,پالس NS۲۰۰

قیمت : ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C5338
محل : تهران , تهران , ایرانشهر
سال : 1396
رنگ : قرمز
کارکرد : ۴,۰۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۰۸:۴۷:۵۷ - ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱۳۸۸,سایرموارد,

قیمت : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C4740
محل : تهران , تهران , مرزداران
سال : 1388
رنگ : قرمز
کارکرد :
تاریخ : ۱۶:۳۴:۳۲ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۶

۱۳۹۵,باجاج,بوکسر ۱۲۵

قیمت : ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C4392
محل : تهران , تهران , مرزداران
سال : 1395
رنگ : مشکی
کارکرد :
تاریخ : ۱۸:۱۶:۵۱ - ۱۵ دی ۱۳۹۶
کد آگهی : A5C3646
محل : تهران , تهران , شبیری - جی
سال : 1395
رنگ : مشکی
کارکرد : ۹,۹۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۰۹:۱۷:۱۶ - ۲۳ آبان ۱۳۹۶

۱۳۹۵,باجاج,پالس ۲۰۰

قیمت : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C3574
محل : تهران , تهران , درکه
سال : 1395
رنگ : زرد
کارکرد : ۷,۰۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۱۵:۲۲:۲۲ - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

۱۳۹۵,سایرموارد,

قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C1077
محل : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1395
رنگ :
کارکرد :
تاریخ : ۱۷:۲۹:۴۹ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۳۹۱,آپاچی,سایر موارد

قیمت : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C1075
محل : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1391
رنگ : سفید
کارکرد : ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۱۷:۱۸:۵۳ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
کد آگهی : A5C1076
محل : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1386
رنگ : قرمز
کارکرد :
تاریخ : ۱۷:۱۷:۰۴ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۳۹۳,سایرموارد,

قیمت : توافقی
کد آگهی : A5C1074
محل : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1393
رنگ : قرمز
کارکرد : ۵,۰۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۱۷:۱۱:۵۰ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
کد آگهی : A5C1030
محل : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1394
رنگ :
کارکرد : ۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۱۵:۳۵:۱۳ - ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶