۱۳۹۵,سایرموارد,

قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C1077
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1395
رنگ :
کارکرد :
تاریخ : ۱۷:۲۹:۴۹ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۳۹۱,آپاچی,سایر موارد

قیمت : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C1075
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1391
رنگ : سفید
کارکرد : ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۱۷:۱۸:۵۳ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
کد آگهی : A5C1076
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1386
رنگ : قرمز
کارکرد :
تاریخ : ۱۷:۱۷:۰۴ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۳۹۳,سایرموارد,

قیمت : توافقی
کد آگهی : A5C1074
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1393
رنگ : قرمز
کارکرد : ۵,۰۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۱۷:۱۱:۵۰ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
کد آگهی : A5C1030
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1394
رنگ :
کارکرد : ۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۱۵:۳۵:۱۳ - ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۳۹۰,باجاج,پالس UG۴ ۱۸۰

قیمت : ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C1029
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1390
رنگ : مشکی
کارکرد :
تاریخ : ۱۵:۳۴:۵۸ - ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۳۹۵,آپاچی,آپاچی ۱۸۰

قیمت : ۶,۲۰۰ تومان
کد آگهی : A5C1028
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1395
رنگ : سفید
کارکرد : ۷,۰۰۰ کیلومتر
تاریخ : ۱۵:۳۴:۳۷ - ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
کد آگهی : A5C418
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1392
رنگ :
کارکرد :
تاریخ : ۰۹:۲۱:۵۶ - ۲۸ دی ۱۳۹۵
کد آگهی : A5C406
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1395
رنگ : سفید
کارکرد :
تاریخ : ۰۰:۰۸:۵۴ - ۲۸ دی ۱۳۹۵
کد آگهی : A5C398
موقعیت : تهران , تهران , نامشخص
سال : 1393
رنگ : سفید
کارکرد :
تاریخ : ۰۰:۰۸:۲۲ - ۲۸ دی ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۲ | تعداد مطالب : ۱۹