۲۰۱۷,لکسوس,NX۳۰۰H


قیمت : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C3678
محل : محمودیه
سال : 2017
رنگ : مشکی
کارکرد : کیلومتر

۲۰۱۳,ب ام و,۵۲۸i


قیمت : توافقی
کد آگهی : A5C5982
محل : اشرفی اصفهانی
سال : 2013
رنگ : مشکی
کارکرد : ۷۰,۰۰۰ کیلومتر

۲۰۱۷,نیسان,جوک


قیمت : اقساط
کد آگهی : A5C6010
محل : نامشخص
سال : 2017
رنگ : مشکی
کارکرد : کیلومتر

۲۰۰۸,بنز,C۲۳۰


قیمت : توافقی
کد آگهی : A5C6063
محل : نامشخص
سال : 2008
رنگ :
کارکرد : ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
کد آگهی : A5C6067
محل : جیحون
سال : 2008
رنگ :
کارکرد : ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
کد آگهی : A5C6075
محل : ستارخان
سال : 2011
رنگ :
کارکرد : ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
کد آگهی : A5C6079
محل : ستارخان
سال : 2017
رنگ :
کارکرد : ۷,۰۰۰ کیلومتر