۱۳۹۷,پراید,۱۳۱


قیمت : اقساط
کد آگهی : A5C6493
محل : آزادی
سال : 1397
رنگ : سفید
کارکرد : کیلومتر

۲۰۱۰,هیوندای,سوناتا


قیمت : ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A5C6501
محل : شریعتی
سال : 2010
رنگ : مشکی
کارکرد : ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

۲۰۱۰,کیا,موهاوی V۸


قیمت : توافقی
کد آگهی : A5C6506
محل : شهید بهشتی
سال : 2010
رنگ : مشکی
کارکرد : ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

۲۰۱۱,هیوندای,i۳۰


قیمت : توافقی
کد آگهی : A5C6511
محل : اشرفی اصفهانی
سال : 2011
رنگ : مشکی
کارکرد : ۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر