کد آگهی : A6C4335
محل : تهران , تهران , ونک
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۷:۰۸:۲۵ - ۲۶ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4236
محل : تهران , تهران , پاسداران
حداقل حقوق : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۲:۵۳:۵۴ - ۲۰ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C3996
محل : تهران , تهران , بازار
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۹:۵۰:۱۹ - ۰۴ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3904
محل : تهران , تهران , ضرابخانه و پاسداران
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۸:۴۴:۴۵ - ۲۸ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3515
محل : تهران , تهران , مطهری
حداقل حقوق : ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۲:۵۰:۲۱ - ۱۴ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C3721
محل : تهران , تهران , ارگ - پامنار
حداقل حقوق : ۸۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۹:۳۹:۱۴ - ۱۳ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C3567
محل : تهران , پاکدشت
حداقل حقوق : ۷۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۳۸:۰۱ - ۰۲ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3558
محل : تهران , تهران , ضرابخانه و پاسداران
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۹:۵۳:۴۵ - ۰۲ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3522
محل : تهران , تهران , پاسداران
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۷:۳۰:۲۴ - ۲۹ آبان ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3465
محل : تهران , تهران , دروازه شمیران
حداقل حقوق : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۴:۲۴ - ۲۴ آبان ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان